Back

Anunţ public SEA privind decizia finală pentruPlan Urbanistic Zonal - “Construire spaţii cu destinaţia de servicii - pensiune turistică ecvestră, amenajare zonă de agrement şi case de vacanţă destinate odihnei şi recreerii”, în cartier Unirea, municipiul Bistriţa, extravilan, titular: POP PAUL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre decizia finală  privindPlan Urbanistic Zonal - “Construire spaţii cu destinaţia de servicii - pensiune turistică ecvestră, amenajare zonă de agrement şi case de vacanţă destinate odihnei şi recreerii”, în cartier Unirea, municipiul Bistriţa, extravilan, titular: POP PAUL.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei etapei de încadrare, referitoare la avizarea Plan Urbanistic Zonal - “Construire spaţii cu destinaţia de servicii - pensiune turistică ecvestră, amenajare zonă de agrement şi case de vacanţă destinate odihnei şi recreerii”, în cartier Unirea, municipiul Bistriţa, extravilan, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăuda luat decizia finală Plan Urbanistic Zonal - “Construire spaţii cu destinaţia de servicii - pensiune turistică ecvestră, amenajare zonă de agrement şi case de vacanţă destinate odihnei şi recreerii”, în cartier Unirea, municipiul Bistriţa,nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Data afişării anunţului pe site:  29.12.2010.