Back

Anunţ public SEA privind decizia iniţială a etapei de încadrare pentruPlan Urbanistic Zonal - "- Construire clădire multifuncţională cu spaţii comerciale, birouri şi locuinţe colective, în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 7, titular: POPIŢAN DIONISIE.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud,anunţă publicul interesat despredecizia iniţială a etapei de încadrare privindPlan Urbanistic Zonal - Construire clădire multifuncţională cu spaţii comerciale, birouri şi locuinţe colective, în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 7, titular: POPIŢAN DIONISIE.

Având în vedere prevederile HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 23.11.2011, s-a luat decizia iniţială că Plan Urbanistic Zonal- Construire clădire multifuncţională cu spaţii comerciale, birouri şi locuinţe colective, în judeţul Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 7, titular:POPIŢAN DIONISIE, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

            Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro, în zilele de luni până joi, între orele 800 - 1630 şi vineri, între orele 800 - 1400, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 23.11.2011