Back

Anunţ public SEA privinddecizia iniţială a etapei de încadrare pentruPlan Urbanistic Zonal - "Construire microhidrocentrală şi canal de evacuare, în cadrul barajului Săsarm, comuna Chiuza, judeţul Bistriţa-Năsăud", în localitatea Săsarm, comuna Chiuza, zona baraj, titular: SC TEN TRANSILVANIA ENERGY SRL Cluj-Napoca.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat despre decizia iniţială a etapei de încadrare privind Plan Urbanistic Zonal - "Construire microhidrocentrală şi canal de evacuare, în cadrul barajului Săsarm, comuna Chiuza, judeţul Bistriţa-Năsăud", în localitatea Săsarm, comuna Chiuza, zona baraj,  titular: SC TEN TRANSILVANIA ENERGY SRL Cluj-Napoca.

Având în vedere prevederile HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 26.10.2011, s-a luat decizia iniţială Plan Urbanistic Zonal - "Construire microhidrocentrală şi canal de evacuare, în cadrul barajului Săsarm, comuna Chiuza, judeţul Bistriţa-Năsăud", în localitatea Săsarm, comuna Chiuza, zona baraj, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro, în zilele de luni până joi, între orele 800 - 1630 şi vineri, între orele 800 - 1400, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 26.10.2011.