Back

06-Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: Elaborare PUZ pentru Construire spațiu comercial cu produse alimentare și nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul și amenajări exterioare, în municipiul Bistrița, str. Compozitorilor, nr. 9, str. Sigmirului, nr. 1, titular: LIDL ROMANIA SCS.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra:  Elaborare PUZ pentru Construire spațiu comercial cu produse alimentare și nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul și amenajări exterioare, în municipiul Bistrița, str. Compozitorilor, nr. 9, str. Sigmirului, nr. 1, titular: LIDL ROMANIA SCS.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri între orele  900 - 1300.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 18 zile  de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 01.09.2022